fbpx
http://www.os-sajam.hr/wp-content/uploads/2019/12/osjecki-proljetni-sajam-2020-banner-200x200px-01-wpcf_200x200.jpg
http://www.os-sajam.hr/wp-content/uploads/2019/12/salori-i-motomobil-2020-web-banner-200x200px-01-wpcf_200x200.jpg
http://www.os-sajam.hr/wp-content/uploads/2019/12/salori-i-motomobil-2020-web-banner-200x200px-01-wpcf_200x200.jpg
http://www.os-sajam.hr/wp-content/uploads/2019/12/osjecki-jesenski-sajam-2020-web-baner-200x200px-01-wpcf_200x200.jpg

DO POČETKA SAJMA

osjecki proljetni sajam 2020 - banner 720x300px-01

Poštovani!

Osječki sajam d.o.o., organizator je 27. OSJEČKOG PROLJETNOG SAJMA  i 21. OBRTNIČKOG SAJMA u Osijeku, od 06. – 08. ožujka 2020. u suradnji s HGK ŽK Osijek, Hrvatskom obrtničkom komorom i HOK OK Osječko-baranjske županije, pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka.

Osječki proljetni sajam – sajam poljoprivrede i prehrane održava se svake godine u ranom proljetnom terminu, na početku novog sjetvenog ciklusa. Cilj je promicanje poljoprivredne proizvodnje, proizvoda, usluga i tehnologija u proizvodnji i preradi hrane, jačanje ruralnog razvoja, te podrška ukupnom gospodarstvu naše regije.

Zahvaljujući dvadesetojednogodišnjoj suradnji Osječkog sajma i Hrvatske obrtničke komore, našoj regiji predstavljen je velik broj hrvatskih obrtnika organiziranih u županijske obrtničke komore.

Tematsko određenje sajamske priredbe, uvjeti izlaganja i prodaje, velik broj posjetitelja, tradicija održavanja, mjesto održavanja u središtu poljoprivredne proizvodnje  regije, profesionalnost u izvedbi i oblikovanju priredbe, komparativne su prednosti 27. Osječkog proljetnog sajma.

Vjerujemo da imate interesa za predstojeću sajamsku priredbu, te Vam dostavljamo Prijavu s uvjetima izlaganja na sajmu.

U slučaju bilo kakvih pitanja, rado ćemo odgovoriti na sve Vaše upite i zahtjeve, uvjereni da će 27. OSJEČKI PROLJETNI SAJAM – sajam poljoprivrede i prehrane i 21. OBRTNIČKI SAJAM, biti organizirani na zadovoljstvo i korist svih sudionika.

 

Postanite i Vi sudionikom ovog jedinstvenog gospodarskog događaja!

 

Dobrodošli,

 

Osječki sajam d.o.o.

 

Proizvodnja sjemenskog i sadnog materijala

Sjeme žitarica i zrnastih usjeva

Sjeme industrijskog bilja

Sjeme ljekovitih, začinskih i aromatičnih bilja

Sjeme krmnog bilja

Sjeme povrća

Sjeme cvijeća

Lukovice i gomolji

Voćne sadnice

Lozni cjepovi

Sadnice ukrasnog bilja

Sadnice šumskog sadnog materijala

 

Ratarstvo

Proizvodnja žitarica i zrnastih usjeva

Proizvodnja industrijskog bilja

Proizvodnja ljekovitih, začinskih i aromatičnih bilja

Proizvodnja krmnog bilja

 

Povrtlarstvo

Proizvodnja povrća

Proizvodnja jestivih sjemenki i plodova

Proizvodnja jestivih gljiva

 

Ekološka poljoprivreda

Hortikultura

Voćarstvo

Šumarstvo

 

Strojevi i oprema za poljoprivredu i šumarstvo

Pogonski vučni strojevi

Poljoprivredni traktori

Gusjeničari

Melioracije u poljoprivredi

Strojevi i oprema za obradu zemljišta

Strojevi za sjetvu i sadnju

Strojevi za gnojidbu

Strojevi za njegu i zaštitu bilja

Plastenici

Uređaji za zagrijavanje i ventilaciju u poljoprivrednim objektima

Uređaji za navodnjavanje i kišnjenje

Uređaji za sušenje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda

Oprema za vinogradarstvo

Strojevi i oprema za žetvu i berbu

 

 

Stočarstvo

Pčelarstvo

Oprema za pčelarstvo

 

Strojevi i oprema u stočarstvu

Remont i održavanje poljoprivredne tehnike

 

Kemija u poljoprivredi

 

Prehrambeni proizvodi

 

Transport u poljoprivredi

 

Ambalaža za poljoprivredne proizvode

 

Trgovina

 

Obrtništvo

Strojevi, oprema, aparati  i alati za sve oblike obrtničkog stvaralaštva

Prerada i obrada drva, metala, plastike, stakla, keramike, tekstila, kože, plemenitih materijala, živežnih namirnica

Proizvodi obrtničkog stvaralaštva od različitih materijala

Proizvodi za opremanje obrtničkih radionica i prodavaonica

Proizvodi za stanovanje, vanjsko i unutarnje uređenje objekata

Proizvodi za graditeljstvo i infrastrukturu

Proizvodi umjetničkog obrta i visoke tehnologije

Uslužne i izdavačke djelatnosti

Proizvodnja strojeva i uređaja u poljoprivredi

 

Ostalo

Poslovni stručni skupovi i savjetovanja

Demonstracije i prezentacije rada strojeva, uređaja i opreme

Literatura

Ovdje možete preuzeti prijavu za izlaganje na 27. Osječkom proljetnom sajmu i 21. Obrtničkom sajmu.

Prijava 2020.godina

1.

Opći uvjeti izlaganja definiraju odnose Osječkog sajma d.o.o., Petefi Šandora 204/a, Osijek  (Organizator) i pravnih ili fizičkih osoba koje su na pravovaljan način ovjerile Prijavu za izlaganje (Izlagač).

2.

Prijava za izlaganje ima snagu Ugovora o zakupu te je sastavni dio Općih uvjeta izlaganja.

3.

O rasporedu  Izlagača u prostoru odlučuje Organizator u skladu s koncepcijom sajamske priredbe i  potrebama Izlagača. Na zahtjev Izlagača Organizator će izraditi skicu i plan izložbenog prostora.

4.

Bez pismene suglasnosti Organizatora Izlagač ne može naručeni izložbeni prostor dati u podzakup.

5.

Izlagač može izvođenje izložbenog prostora povjeriti Organizatoru ili ga izvesti u vlastitoj režiji.

6.

U slučaju kada Organizator  nije izvođač štanda Izlagač  mora  najkasnije dva tjedna prije početka radova ishoditi suglasnost Osječkog sajma d.o.o. na izvedbu štanda.

7.

Ako se radi o neuređenom izložbenom prostoru, uređenje (u vlastitoj režiji) može početi 3 (tri) dana prije otvaranja priredbe, a raspremanje završiti 2 (dva) dana nakon njenog zatvaranja, u vremenu od 7-15 sati.

8.

Organizator uređuje izložbeni prostor prema modulima  navedenim u Prijavi za izlaganje. Štand se montira u NIKA sustavu sa zidnim ispunama (visine cca 250 cm) i opremom kojom Osječki sajam raspolaže.

9.

Organizator se obvezuje Izlagaču predati izložbeni prostor  24 (dvadeset i četiri) sata prije početka priredbe prema narudžbi, a Izlagač se obvezuje izvršiti predaju izložbenog prostora nakon završetka priredbe u obliku i stanju kako ga je i zaprimio. U slučaju nestanka štand materijala i opreme Izlagač je dužan nadoknaditi nastalu štetu prema cjeniku Organizatora (Prijavi za izlaganje i Narudžbenici dodatne opreme i usluga)  uvećanom za 5 (pet) puta. Nije dopušteno bušenje, lijepljenje, vješanje i učvršćivanje na zidove, podove i stropove.

10.

Reklamacije radi eventualnih nedostataka izložbenog prostora Izlagač mora  javiti Organizatoru bez odgađanja, a najkasnije do završetka radnog dana prije dana početka sajamske priredbe. Kasnije reklamacije neće se uvažiti.

11.

Izlagač je odgovoran za sve stvari na svom izložbenom prostoru za vrijeme radnog vremena sajma. Po završetku radnog vremena sajma čuvanje preuzima zaštitarska služba.

Svu štetu nastalu na imovini i osobama Organizatora, drugog Izlagača ili posjetitelja od strane Izlagača i njegove imovine, Izlagač je dužan odmah podmiriti.

U slučaju nastale štete (krađa, oštećenja i sl.) za vrijeme priprema, trajanja i raspremanja priredbe, Izlagač je dužan nastalu štetu prijaviti u najkraćem roku nadležnoj policijskoj upravi.

12.

Uvrštavanje u Katalog izlagača je obvezno. Za netočnost, nepotpunost  i neadekvatnost sadržaja za unos u Katalog i oglase, Organizator ne odgovara, kao ni za eventualne štete koje bi iz toga mogle proizaći.

13.

Cijena zakupa prostora djelatnosti koja nije specificirana u Programu izlaganja dogovora se posebnim Ugovorom.

14.

Izlagači su dužni u skladu s važećim zakonskim propisima pripremiti svu dokumentaciju ukoliko to zahtijevaju nadležne inspekcijske službe.

15.

Izlagači su dužni pridržavati se propisa o protupožarnoj sigurnosti te u skladu s propisima o zaštiti okoliša štetan i opasan otpad odvesti na za to predviđena odlagališta. Dužni su podmiriti svu štetu prouzročenu štetnim i opasnim otpadom.

16.

Zabranjena je svaka  reklama ili aktivnost koja ometa druge izlagače i posjetitelje  te uporaba pojačala na štandu koja proizvode razinu buke veću od dozvoljene.

17.

Organizator neće prihvatiti Prijavu za izlaganje ukoliko Prijava nije ovjerena na pravovaljan način, ukoliko nije dostavljena potrebna dokumentacija, ukoliko su navodi u Prijavi neistiniti ili nepotpuni,  ukoliko postoje nenaplaćena potraživanja prema Izlagaču, ukoliko je Izlagač u predstečajnoj nagodbi, stečajnom postupku ili postupku likvidacije, ukoliko smatra da bi Izlagačevi proizvodi, usluge i postupci mogli predstavljati opasnost za osobe i imovinu Organizatora, ostalih Izlagača i posjetitelja te ukoliko smatra da bi potraživanja prema Izlagaču mogla biti nenaplativa.

18.

Ukoliko Izlagač ima nepodmirenih dugovanja prema Organizatoru, Organizator ima pravo zadržati svu donesenu robu na sajam do visine neispunjenih obveza.

19.

Ako Organizator  radi više sile ili drugih objektivnih razloga bude primoran isprazniti jedan od izložbenih prostora, odgoditi sajam odnosno skratiti vrijeme trajanja sajma ili odustati od organizacije sajma najkasnije 8  (osam) dana prije namjeravanog početka sajma, Izlagaču ne pripada pravo odstupa ili otkaza, odnosno postavljanje odštetnih ili sličnih zahtjeva prema Organizatoru.

20.

Otkaz Prijave za izlaganje 7 (sedam)  dana prije početka priredbe Organizator neće prihvatiti i Izlagaču će ispostavit račun prema Prijavi za izlaganje. Otkaz mora biti načinjen u pisanom obliku s obrazloženjem.

21.

Nakon završetka priredbe, Organizator će Izlagaču ispostaviti račun po Prijavi za izlaganje i svih naknadno naručenih i izvršenih usluga. Ukoliko Izlagač ima reklamaciju na račun, pismeno će o tome obavijestiti Organizatora u roku 10 (deset)  dana od datuma izdavanja računa. Naknadne prigovore Organizator  neće uvažiti.

22.

U slučaju spora između Organizatora i Izlagača, nadležan je sud u Osijeku.

POLITIKA PRIVATNOSTI

© Sva prava pridržana - Osječki sajam - 2020