http://www.os-sajam.hr/wp-content/uploads/2018/11/osjecki-proljetni-sajam-2019-banner-200x200px-01-wpcf_200x200.jpg
http://www.os-sajam.hr/wp-content/uploads/2019/01/salori-i-motomobil-2019-web-banner-200x200px-01-wpcf_200x200.jpg
http://www.os-sajam.hr/wp-content/uploads/2019/01/osjecki-jesenski-sajam-2019-web-baner-200x200px-01-wpcf_200x200.jpg

DO POČETKA SAJMA

salori i motomobil 2019 - web banner 720x300px-01

Poziv

Poštovani!

                                           

 

Osječki sajam d.o.o. pod pokroviteljstvom  Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka, Hrvatskog lovačkog saveza, Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije  i  Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, organizira šesnaestu po redu sajamsku priredbu – SALORI 2019., manifestaciju koja svojom veličinom, brojem izlagača i značajem u razvoju lovnog, ribolovnog i kontinentalnog turizma  predstavlja najznačajniju priredbu te vrste u našoj zemlji.

 Bit će to velika revija i predstavljanje brojnih lovačkih i ribolovnih društava i saveza, uz nezaobilaznu izložbu trofeja, kao i bogatu ponudu opreme i pribora za lov i ribolov. Prikaz  mogućnosti seoskog turizma i raznovrsnost ponude gastronomskih specijaliteta naše regije dodatno će obogatiti  obilje stručnih, zabavnih i sportskih sadržaja.

U sklopu sajma Salori 2019. održava se  i 23.  Sajam automobila i prateće industrije- MOTOMOBIL 2019.  Sajam automobila je značajna sajamska priredba koja posjetiteljima pruža mogućnost izravnog susreta na jednom mjestu, s brojnim automobilima, motorima, skuterima, te ponudom i novitetima prateće industrije.

Naše iskustvo, stručnost i briga za interese i potrebe svakog našeg izlagača, najbolji su jamac uspješne organizacije i ovogodišnjih  sajamskih priredbi.

Dobrodošli,

Osječki sajam d.o.o.                          

                                                                                                                                                                                      

 

Program

LOV  

– lovačko oružje, sportsko oružje

– rijetko oružje, antikviteti

– proizvodnja oružja

– noževi

– optički instrumenti

– elektronika za lov, detektori za lov, ogrlice za dresuru pasa

– streljivo

– lovački pribor i oprema

– lovačka odjeća i obuća

– nakit

– lovački trofeji, umjetnine, grbovi

– preparirani izlošci, kože

– lovišta

– divljač, hrana za divljač

– prerada mesa divljači

– gastronomija

– šumarstvo i oprema

– lovačka društva (udruge)

– usluge

– lovni turizam

– stručna literatura i publlikacije

RIBOLOV

– oprema za ribolov

– odjeća i obuća za ribolov

– pribor za ribolov – varalice, štapovi, najloni, uređaji, udice, futrole, plovci, torbe

– proizvodnja opreme i pribora za ribolov

– ribolovni trofeji, preparirani izlošci

– plovila, brodski i vanbrodski motori, oprema za nautiku

– akvaristika

– ribolovne udruge

– gastronomija

– usluge

– ribolovni turizam

– stručna literatura

TURIZAM

– ponuda hrvatskih proizvoda s ekološkim predznakom

– prikaz etnografskog bogatstva županija i gradova

– gastronomska ponuda

– aktivni odmor

– ponude turističkih agencija

– turističke destinacije, nacionalni parkovi, parkovi prirode

– ugostiteljstvo i vinarije

OSTALO

– terenska vozila, vozila za lov

– turistička i lovna područja

– fotosafari

– oprema za kampiranje

– natjecanja u streljaštvu

– natjecanja športskih ribolovaca, bacački troboj (casting)

– susreti županijskih lovačkih saveza

– susreti međunarodnih lovačkih saveza

– susreti županijskih ribolovnih saveza

– zaštita prirode i divljači

 

VOZILA

–         osobni automobili

–         sportski automobili

–         terenska i specijalna vozila

–         turistička vozila

–         motocikli i bicikli

DIJELOVI, PRIBOR I OPREMA ZA VOZILA

–         dijelovi za ugradnju

–         rezervni dijelovi

–         gume

–         maziva

–         dodatna oprema

POSTROJENJA I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I NJEGU VOZILA

–         oprema za autoradionice

–         oprema za autopraonice

–         strojevi

–         alati

–         uređaji za pranje vozila

–         oprema za vulkanizere

–         mobilni servisi

–         oprema za benzinske crpke

INFORMATIVNl I STRUČNI PROGRAMI IZLAGANJA

–         stručna udruženja

–         automoto društva

–         klubovi

–         biblioteke i stručne publikacije

–         zaštita okoliša i sigurnost u prometu

–         usluge i franšize

 

Preuzimanja

Ovdje možete preuzeti Prijavu za izlaganje na 16. SALORI – sajmu lova, ribolova i turizma i 23. MOTOMOBIL – sajmu automobila i prateće industrije.

16. SALORI i 23. MOTOMOBIL – prijava kunska

16. SALORI i 23. MOTOMOBIL – prijava devizna

Opći uvjeti

1.

Opći uvjeti izlaganja definiraju odnose Osječkog sajma d.o.o., Petefi Šandora 204/a, Osijek  (Organizator) i pravnih ili fizičkih osoba koje su na pravovaljan način ovjerile Prijavu za izlaganje (Izlagač).

2.

Prijava za izlaganje ima snagu Ugovora o zakupu te je sastavni dio Općih uvjeta izlaganja.

3.

O rasporedu  Izlagača u prostoru odlučuje Organizator u skladu s koncepcijom sajamske priredbe i  potrebama Izlagača. Na zahtjev Izlagača Organizator će izraditi skicu i plan izložbenog prostora.

4.

Bez pismene suglasnosti Organizatora Izlagač ne može naručeni izložbeni prostor dati u podzakup.

5.

Izlagač može izvođenje izložbenog prostora povjeriti Organizatoru ili ga izvesti u vlastitoj režiji.

6.

U slučaju kada Organizator  nije izvođač štanda Izlagač  mora  najkasnije dva tjedna prije početka radova ishoditi suglasnost Osječkog sajma d.o.o. na izvedbu štanda.

7.

Ako se radi o neuređenom izložbenom prostoru, uređenje (u vlastitoj režiji) može početi 3 (tri) dana prije otvaranja priredbe, a raspremanje završiti 2 (dva) dana nakon njenog zatvaranja, u vremenu od 7-15 sati.

8.

Organizator uređuje izložbeni prostor prema modulima  navedenim u Prijavi za izlaganje. Štand se montira u NIKA sustavu sa zidnim ispunama (visine cca 250 cm) i opremom kojom Osječki sajam raspolaže.

9.

Organizator se obvezuje Izlagaču predati izložbeni prostor  24 (dvadeset i četiri) sata prije početka priredbe prema narudžbi, a Izlagač se obvezuje izvršiti predaju izložbenog prostora nakon završetka priredbe u obliku i stanju kako ga je i zaprimio. U slučaju nestanka štand materijala i opreme Izlagač je dužan nadoknaditi nastalu štetu prema cjeniku Organizatora (Prijavi za izlaganje i Narudžbenici dodatne opreme i usluga)  uvećanom za 5 (pet) puta. Nije dopušteno bušenje, lijepljenje, vješanje i učvršćivanje na zidove, podove i stropove.

10.

Reklamacije radi eventualnih nedostataka izložbenog prostora Izlagač mora  javiti Organizatoru bez odgađanja, a najkasnije do završetka radnog dana prije dana početka sajamske priredbe. Kasnije reklamacije neće se uvažiti.

11.

Izlagač je odgovoran za sve stvari na svom izložbenom prostoru za vrijeme radnog vremena sajma. Po završetku radnog vremena sajma čuvanje preuzima zaštitarska služba.

Svu štetu nastalu na imovini i osobama Organizatora, drugog Izlagača ili posjetitelja od strane Izlagača i njegove imovine, Izlagač je dužan odmah podmiriti.

U slučaju nastale štete (krađa, oštećenja i sl.) za vrijeme priprema, trajanja i raspremanja priredbe, Izlagač je dužan nastalu štetu prijaviti u najkraćem roku nadležnoj policijskoj upravi.

12.

Uvrštavanje u Katalog izlagača je obvezno. Za netočnost, nepotpunost  i neadekvatnost sadržaja za unos u Katalog i oglase, Organizator ne odgovara, kao ni za eventualne štete koje bi iz toga mogle proizaći.

13.

Cijena zakupa prostora djelatnosti koja nije specificirana u Programu izlaganja dogovora se posebnim Ugovorom.

14.

Izlagači su dužni u skladu s važećim zakonskim propisima pripremiti svu dokumentaciju ukoliko to zahtijevaju nadležne inspekcijske službe.

15.

Izlagači su dužni pridržavati se propisa o protupožarnoj sigurnosti te u skladu s propisima o zaštiti okoliša štetan i opasan otpad odvesti na za to predviđena odlagališta. Dužni su podmiriti svu štetu prouzročenu štetnim i opasnim otpadom.

16.

Zabranjena je svaka  reklama ili aktivnost koja ometa druge izlagače i posjetitelje  te uporaba pojačala na štandu koja proizvode razinu buke veću od dozvoljene.

17.

Organizator neće prihvatiti Prijavu za izlaganje ukoliko Prijava nije ovjerena na pravovaljan način, ukoliko nije dostavljena potrebna dokumentacija, ukoliko su navodi u Prijavi neistiniti ili nepotpuni,  ukoliko postoje nenaplaćena potraživanja prema Izlagaču, ukoliko je Izlagač u predstečajnoj nagodbi, stečajnom postupku ili postupku likvidacije, ukoliko smatra da bi Izlagačevi proizvodi, usluge i postupci mogli predstavljati opasnost za osobe i imovinu Organizatora, ostalih Izlagača i posjetitelja te ukoliko smatra da bi potraživanja prema Izlagaču mogla biti nenaplativa.

18.

Ukoliko Izlagač ima nepodmirenih dugovanja prema Organizatoru, Organizator ima pravo zadržati svu donesenu robu na sajam do visine neispunjenih obveza.

19.

Ako Organizator  radi više sile ili drugih objektivnih razloga bude primoran isprazniti jedan od izložbenih prostora, odgoditi sajam odnosno skratiti vrijeme trajanja sajma ili odustati od organizacije sajma najkasnije 8  (osam) dana prije namjeravanog početka sajma, Izlagaču ne pripada pravo odstupa ili otkaza, odnosno postavljanje odštetnih ili sličnih zahtjeva prema Organizatoru.

20.

Otkaz Prijave za izlaganje 7 (sedam)  dana prije početka priredbe Organizator neće prihvatiti i Izlagaču će ispostavit račun prema Prijavi za izlaganje. Otkaz mora biti načinjen u pisanom obliku s obrazloženjem.

21.

Nakon završetka priredbe, Organizator će Izlagaču ispostaviti račun po Prijavi za izlaganje i svih naknadno naručenih i izvršenih usluga. Ukoliko Izlagač ima reklamaciju na račun, pismeno će o tome obavijestiti Organizatora u roku 10 (deset)  dana od datuma izdavanja računa. Naknadne prigovore Organizator  neće uvažiti.

22.

U slučaju spora između Organizatora i Izlagača, nadležan je sud u Osijeku.

 

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

© Sva prava pridržana - Osječki sajam - 2019