fbpx
  • slider 5
  • slider 3
  • slider 2
  • osjecki jesenski sajam 2020 - web banner 720x300px-01
http://www.os-sajam.hr/wp-content/uploads/2015/12/sajam-FB-logo-e1463042253432.jpg

DO POČETKA SAJMA

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Obrazac-2-Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac-3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Pravo na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Osječkom sajmu d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem može se podnijeti

 

  • na adresu: Osječki sajam d.o.o., Šandora Petefija 204a, 31000 Osijek
  • na broj faxa: 031/ 302-441 ili
  • donijeti osobno u službeni upisnik tvrtke Osječki sajam d.o.o. radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.
  • elektroničkom poštom na adresu: osjecki.sajam@os-sajam.hr

 

Službenik za informiranje: Nada Maglaić, dipl.oec
e-pošta:  nada.maglaic@os-sajam.hr

telefon: 031/302-800

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.
Osječki sajam d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 13/14).

12 31.01.2014 Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Zakonski okvir:

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (2008)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (2015)

Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima (2018)

Zakon o radu

Zakon o izmjenama Zakona o radu

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zahtjev ispitanika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o određivanju osobe za informiranje

Katalog informacija

Odluka o ustroju Kataloga informacija

 

Izjava o osnivanju

Izvješće o radu nadzornog odbora društva Osječki sajam d.o.o. sa danom 27.03.2018.

Odluka o utvrđivanju uvjeta za nastup i cijeni izložbenog mjesta na Osječkom sajmu antikviteta 2019.godine

Odluka o utvrđivanju uvjeta za nastup i cijeni izložbenog prostora na sajmovima u organizaciji Osječkog sajma d.o.o

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova

 

Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2016.godini

Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2017.godini

Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2018.godini

Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2020.godini

 

 

Izvješće o poslovanju za 2016.godinu

Izvješće o poslovanju za 2017.godinu

 

Financijsko izvješće za 2013.godinu

Financijsko izvješće za 2014.godinu

Financijsko izvješće za 2015.godinu

Financijsko izvješće za 2016.godinu

Financijsko izvješće za 2017.godinu

 

Plan nabave za 2015.godinu

Plan nabave za 2016.godinu

Plan nabave za 2017.godinu

Plan nabave za 2018.godinu

Plan nabave za 2019.godinu

Plan nabave za 2020.godinu

Registar Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018

 

1. Skupština Osječkog sajma d.o.o

2. Skupština Osječkog sajma d.o.o

3. Skupština Osječkog sajma d.o.o

4. Skupština Osječkog sajma d.o.o

5. Skupština Osječkog sajma d.o.o

6. Skupština Osječkog sajma d.o.o

7. Skupština Osječkog sajma d.o.o

8. Skupština Osječkog sajma d.o.o

9. Skupština Osječkog sajma d.o.o

10. Skupština Osječkog sajma d.o.o

11. Skupština Osječkog sajma d.o.o

12. Skupština Osječkog sajma d.o.o

13. Skupština Osječkog sajma d.o.o

 

1. Sjednica Nadzornog odbora

2. Sjednica Nadzornog odbora

3. Sjednica Nadzornog odbora

4. Sjednica Nadzornog odbora

5. Sjednica Nadzornog odbora

6. Sjednica Nadzornog odbora

7. Sjednica Nadzornog odbora

8. Sjednica Nadzornog odbora

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu

 

Donacije 2013.godina

Donacije 2014.godina

Donacije 2015.godina

Donacije 2016.godina

Donacije 2017.godina

 

 

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

© Sva prava pridržana - Osječki sajam - 2020