• osjecki jesenski sajam 2018 - web banner 720x300px-01
  • slider 5
  • slider 3
  • slider 2
  • slider 1
http://www.os-sajam.hr/wp-content/uploads/2015/06/osjecki-jesenski-sajam-2018-web-baner-200x200px-01-wpcf_200x200.jpg

DO POČETKA SAJMA

25 28.02.2013 Zakon o pravu na pristup informacijama

Obrazac-2-Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac-3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Pravo na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Osječkom sajmu d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem može se podnijeti

 

  • na adresu: Osječki sajam d.o.o., Šandora Petefija 204a, 31000 Osijek
  • na broj faxa: 031/ 302-441 ili
  • donijeti osobno u službeni upisnik tvrtke Osječki sajam d.o.o. radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.
  • elektroničkom poštom na adresu: osjecki.sajam@os-sajam.hr

 

Službenik za informiranje: Nada Maglaić, dipl.oec
e-pošta:  nada.maglaic@os-sajam.hr

telefon: 031/302-800

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.
Osječki sajam d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 13/14).

12 31.01.2014 Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

POLITIKA PRIVATNOSTI

© Sva prava pridržana - Osječki sajam - 2018